جستجو کردن
تقدیر نامه مدیر کارخانه
به شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
گواهینامه بین المللی    HSE-MS 
گواهینامه بین المللی ISO 45001:2018 
گواهینامه بین المللی ISO 9001:2015 
گواهینامه بین المللی ISO 1002:2018 
گواهینامه بین المللی ISO 14001:2015 
گواهینامه بین المللی ISO IMS 
تقدیر نامه شرکت کاوه پارس
تقدیر نامه شرکت مهندسی باقیات صنعت آسیا
تقدیر نامه شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور
تقدیر نامه شرکت کوشاکانی شرق
تقدیر نامه شرکت سیمان قشم
تقدیر نامه شرکت سیمان زابل
تقدیر نامه شرکت سیمان فارس و خوزستان
تقدیر نامه شرکت سیمان فارس و خوزستان
تقدیر نامه شرکت سیمان آباده
تقدیر نامه شرکت سیمان بجنورد
تقدیر نامه شرکت سیمان سفید نی ریز

گواهینامه HSE-MS

(سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست)

شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار 

گواهینامه ISO 45001:2018

(استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای)

شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

گواهینامه ISO 9001:2015

(استاندارد مدیریت کیفیت)

شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

گواهینامه ISO 1002:2018

(استاندارد رسیدگی به شکایات)

شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

گواهینامه ISO 14001:2015

(استاندارد مدیریت محیط زیست)

شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

گواهینامه ISO IMS

(استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه)

شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

با توجه به اجرای خط تولید آهک و دولومیت 300 تنی آهک قلعه گنج
به صورت طرح و ساخت (EPC) برای اولین بار در کشور با تکنولوژی بومی
تقدیر نامه ای به شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار تقدیم گردید
تقدیر نامه مجموعه اسکی دیزین
به پاس خدمات ارائه شده در مجموعه و استاندارد سازی مجموعه بالابر های
پیست اسکی دیزین تقدیر نامه ای  به شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
اهدا گردید

 

به پاس تلاش مجدانه و گرانقدر در پروژه ساخت بدنه کوره دوار 3000
تنی کارخانه سیمان بهارلی ترکمنستان تقدیر نامه ای به شرکت ایرانیان
صنعت پادیر ماندگار اهدا گردید
با توجه به خدمات ارزشمند در ساخت و نصب بدنه کوره کارخانه سیمان
بدینوسیله تقدیر نامه ای بابت قدردانی و تشکر از خدمات ارائه شده به
شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار  و همچنان کمک به خود کفایی
کشور اهدا گردید
به پاس تلاش خالصانه و صادقانه شرکت ایرانیان صنعت پادیر
ماندگار بدینوسیله با اهدای تقدیر نامه ای بابت طراحی ،ساخت
و نصب خط تولید آهک کلسینه تربت حیدریه به این شرکت اهدا
گردید
با توجه به نصب بدنه کوره کارخانه سیمان توسط شرکت ایرانیان صنعت
پادیر ماندگار تقدیر نامه ای به پاس زحمات شبانه روزی به شما تقدیم گردید
به پاس خدمات ارائه شده توسط شرکت ایرانیان صنعت پادیر
ماندگار تقدیر نامه ای بابت تقدیر و تشکر در راه اندازی کوره
کارخانه سیمان زابل اهدا گردید
تقدیر نامه ای بابت نصب تجهیزات کوره سیمان صوفیان به پاس
زحمات بی وقفه شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار تقدیم گردید
تقدیر نامه مدیر راه اندازی
 توسط علی عطار زاده بابت راه اندازی خط 3 سیمان آبیک
به شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
تقدیر نامه مدیر عامل و ریاست هیئت‌ مدیره توسط بهرام امین
بابت تعمیرات اساسی کوره خط تولید کارخانه سیمان آباده
و راه اندازی موفقیت آمیز  کوره پیش از زمان تعهد شده
به جناب مهندس حسام اعتماد مقدم
تقدیر نامه مدیر کارخانه
 توسط سیروس یوسفی بابت نصب و راه اندازی
خط یک سیمان بجنورد  
به شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار

گواهینامه های پادیر