جستجو کردن

فرایند تولید آهک شامل پختن کربنات کلسیم/منیزیم در دمای 900 تا 1200 درجه سلسیوس می‏باشد که این دما برای آزاد شدن دی اکسید کربن موجود در سنگ آهک و تولید اکسید آهک (آهک زنده) مناسب است.

کلسیناسیون سنگ آهک در کوره:

فرآیند عبور آهک از داخل کوره را می ‏توان به سه مرحله یا سه ناحیه تبادل گرمایی در طول کوره تقسیم کرد:

ناحیه پیشگرم کردن: سنگ آهک در تماس مستقیم با گازهای احتراق و دی اکسید کربن آزاد شده در ناحیه کلسیناسیون، از دمای محیط تا دمای حدود 800 درجه سلسیوس گرم می‏شود.

ناحیه پخت یا کلسیناسیون: سوخت پس از ترکیب با هوای پیش گرم شده در منطقه سرمایش و (بسته به نوع طراحی) با هوای احتراق اضافه شده به سوخت مشتعل می‏شود. در این ناحیه، دماهای بالای 900 درجه سلسیوس ایجاد می‏شود. از800 تا 900 درجه سلسیوس، سطح دانه‏های سنگ آهک شروع به تجزیه شدن می‏کنند. در دماهای بالاتر از دمای کلسیناسیون آهک یعنی 900 درجه، تجزیه در زیر سطح دانه های سنگ آهک نیز اتفاق می افتد. دانه های سنگ آهک پس از این مرحله در دمای 900 درجه سلسیوس از ناحیه کلسیناسیون خارج می‏شوند که برخی اوقات ممکن است بخشی از این مواد در این ناحیه باقی مانده و در صورت تجزیه کامل و آزاد کردن تمام دی اکسید کربن خود، شروع به زینترینگ کنند.

ناحیه سرمایش: آهک زنده که ناحیه کلسیناسیون را در دمای 900 درجه سلسیوس ترک می‏کند، در تماس مستقیم با هوای فن کولر، سرد شده و در عوض هوای این منطقه برای احتراق با گاز مشعل پیشگرم می‏شود. در نهایت آهک در دمای کمتر از 100 درجه سلسیوس از ناحیه سرمایش خارج می‏شود.

انواع کوره های آهک – تکنیک‏ها و طرح‏ها:

طرح‏ها و تکنیک‏های مختلفی برای ساخت و طراحی کوره‏ آهک در سرتا سر دنیا مورد استفاده قرار می‏گیرد. اگر چه در سال‏های اخیر صنعت کوره‏ های آهک در انحصار طرح‏های محدود و مشخصی قرار گرفته است با این حال گزینه‏ های متنوع دیگری نیز وجود دارد که به ویژه برای کاربردهای خاص قابل استفاده هستند

مقایسه کوره دوار و ایستاده پخت آهک