جستجو کردن

مصاحبه مدیرعامل شرکت پادیر ماندگار با گسترش نیوز

مصاحبه مدیرعامل شرکت پادیر ماندگار با گسترش نیوز

مصاحبه مدیرعامل محترم شرکت پادیر ماندگار  در سیزدهمین نمایشگاه فولاد،ریخته گری،متالورژی اصفهان 1400

با گسترش نیوز

تاریخ سازی پادیر ماندگار/طراحی و اجرای خط کلسیناسیون آهک و دولومیت در شهر قلعه گنج

برای خواندن این مصاحبه( اینجا کلیک بفرمایید .

همچنین این مصاحبه در سایر خبرگذاری ها طبق لینک های ذیل قابل مشاهده است.

معدن نامه

رشد و توسعه 

صنعت معدن تجارت

روزگار معدن

دنیای معدن

مصاحبه مدیرعامل شرکت پادیر ماندگار با گسترش نیوز

مصاحبه مدیرعامل شرکت پادیر ماندگار با گسترش نیوز

مصاحبه مدیرعامل شرکت پادیر ماندگار با گسترش نیوز