جستجو کردن
بازدید ریاست محترم وزارت صمت استان کهگیلویه و بویراحمد به همراه هیئت همراه از غرفه پادیر ماندگاردر خصوص تاسیس کارخانجات دولومیت و جذب سرمایه در استان مذکور و استفاده از ظرفیت داخل کشور

سیزدهمین نمایشگاه فولاد،ریخته گری،متالورژی اصفهان1400