جستجو کردن

بازدید جناب آقای مهندس مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی و جناب آقای مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان از غرفه پادیر ماندگار

این بازدید در آخرین روز سیزدهمین نمایشگاه متالورژی،فولاد،ریخته گری،ماشین آلات و صنایع وابسته برگزار شد.

سیزدهمین نمایشگاه فولاد،ریخته گری،متالورژی اصفهان1400