جستجو کردن
راه اندازی کارخانه آهک و دولومیت کلسینه قلعه گنج با حضور محترم جناب آقای مهندس فتاح-ریاست محترم بنیاد مستضعفان و هیئت همراه
گزارش تصویری افتتاح کارخانه آهک قلعه گنج
IRNA
ISNA

TASNIMNEWS

راه اندازی کارخانه آهک و دولومیت کلسینه در قلعه گنج