جستجو کردن

راه اندازی کارخانه آهک و دولومیت کلسینه قلعه گنج

راه اندازی کارخانه آهک و دولومیت کلسینه قلعه گنج

راه اندازی کارخانه آهک و دولومیت کلسینه قلعه گنج با حضور محترم جناب آقای مهندس اتابک-معاون محترم اقتصادی بنیاد مستضعفان
فرماندار محترم استان کرمان
استاندار محترم کرمان
امام جمعه محترم قلعه گنج و امام جمعه محترم اسبق قلعه گنج
و مدیر عامل محترم پادیر ماندگار جناب آقای مهندس حسام اعتمادمقدم
گزارش تصویری افتتاح کارخانه آهک قلعه گنج
ISNA
TASNIMNEWS
IRNA

راه اندازی کارخانه آهک و دولومیت کلسینه قلعه گنج