جستجو کردن
بازدید جناب آقای دکتر توانگر-عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جناب آقای دکتر اخوان-دبیر محترم کمیسیون مجلس شورای اسلامی از غرفه ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
در دهمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران Minex

دهمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران Minex