جستجو کردن
تقدیر نامه شرکت کاوه پارس
با توجه به اجرای خط تولید آهک و دولومیت 300 تنی آهک قلعه گنج
به صورت طرح و ساخت (EPC) برای اولین بار در کشور با تکنولوژی بومی
لوح تقدیری به شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار تقدیم گردید

تقدیر نامه پادیر