جستجو کردن

تقدیر نامه پادیر

تقدیر نامه قائم‌مقام و مدیر عامل 
 توسط حمیدرضا صدیقی مقدم
بابت تقدیر و قدردانی نصب بدنه کوره کارخانه سیمان قشم
به شرکت ایرانیان صنعت پادیر ماندگار
تقدیر نامه شرکت سیمان قشم