جستجو کردن
.

تقدیر نامه مجموعه اسکی دیزین

به پاس خدمات ارائه شده در مجموعه و استاندارد سازی مجموعه بالابر های
پیست اسکی دیزین  لوح تقدیری  از شورای اسلامی روستای ولایت رود به شرکت
ایرانیان صنعت پادیرماندگار اهدا گردید

تقدیر نامه پادیر