پروژه های در دست اقدام

شرکت گلف مسقط یونایتد ال ال سی : احداث دپارتمان بارگیرخانه سیمان

شرکت آهک کاوه قلعه گنج : احداث خط تولید آهک کلسینه EPC

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور : احداث خط کلسیناسیون منیزیم EPC

شرکت مجتمع صنعتی کارخانجات آهک فولادیار نوین : احداث خط تولید آهک کلسینه EPC

شرکت معدنی نسوز سمیرم : احداث خط کلسیناسیون کائولینیت EPC