پروژه های انجام شده

سیمان شاهرود

سیمان زابل

سیمان بجنورد

سیمان نهاوند

سیمان آبیک

سیمان صوفیان

سیمان آباده

سیمان زنجان

سیمان سپاهان

سیمان نی ریز

سیمان خمسه

سیمان تهران

سیمان بهارلی ترکمنستان

سیمان اردستان

سیمان دلیجان

سیمان دشتستان

سیمان گیلان سبز

آهک آذرسپید سپاهان

پوکه صنعتی سیرجان

آلومینای جاجرم

سیمان دورود

سیمان شمال

سیمان بهبهان

سیمان بلفا باکو

سیمان قشم

شرکت آهک کوشاکانی شرق: طراحی ، ساخت و نصب خط تولید آهک با ظرفیت 150 تن در روز EPC