شرکت سیمان عمران انارک : ساخت و نصب 2 عدد بال میل

مشخصات پروژه: ساخت و نصب 2عدد شل آسیاب سیمان

 

مشخصات تجهیزات: بال میل به قطر داخلی 4400 میلی متر

وزن: 80تن

شروع: بهار 97