سیمان نهاوند

نصب کوره 2پایه Rotax شرکت F.L.S به همراه گریت کولر