شرکت گلف مسقط یونایتد ال ال سی : احداث دپارتمان بارگیرخانه سیمان

اجرای کارخانه بسته بندی سیمان به صورت EPCشامل 7 عدد سیلو، 5عدد دستگاه پاکت پرکن سیمان، سیلوی برگشتی باسکول، بلوجت و...