پوکه صنعتی سیرجان


نصب 4عدد کوره و خشک کن دوار به همراه کلیه تجهیزات