سیمان زابل


نصب کوره 2پایه Rotax شرکت F.L.S به همراه گریت کولر
نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات مربوط به گچ شکن
مشخصات تجهیزات: کوره به طول 54متر بدون دنده به وزن تقریبی 1000تن به همراه کولر