سیمان بهارلی ترکمنستان


ساخت 22متر از بدنه کوره به همراه سیل خروجی شرکت Kawasaki به سفارش سیمان بهارلی ترکمنستان
مشخصات تجهیزات: کوره به قطر 4.2متر و ضخامت 45میلیمتر به تناژ تقریبی 120تن