سیمان خمسه


اصلاحات حین راه اندازی کوره و تنظیمات کلیه غلطک ها در حین باردهی
اصلاح چرخدنده و اسپرینگ پلیت ها، اصلاح شیب غلطک ها، وابلینگ رینگها، تعویض بالشتک ها و کلیه تنظیمات کوره