سیمان سپاهان


تعمیرات اساسی و تعویض 10متر از بدنه کوره در مقاطع زیر ستلایت ها، شل خروجی و زیردنده و نیز برگرداندن چرخدنده و پینیون ها
مشخصات تجهیزات: کوره به قطر 5متر و طول تعمیرات 10متر به تناژ تقریبی 400تن