سیمان شاهرود

سال 1385

نصب کوره 2پایه Rotax شرکت F.L.S به همراه گریت کولر و الکتروفیلترها
نصب سنگ شکن و سالن خاک